Kontakt


Formularz kontaktowy


* - oznacza pola wymagane.


Telefony informacyjno-alarmowe


Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa "SEGMENT", 42-200 Częstochowa, ul. Kutrzeby 32
34 322 23 55
Pogotowie elektroenergetyczne
991
Zgłaszanie usterek w pracy oświetlenia ulic miejskich
34 364 82 06 lub pogotowie elektryczne 991
Elektryk dyżurny - Zakład Instalatorski "WESAD" - usterki w zakresie instalacji elektrycznych w częściach wspólnych + oświetlenie parkowe
692 243 521
Pogotowie gazowe
992, 34 323 22 11
Usterki i awarie na instalacjach wod-kan, gaz zaistniałych poza obrębem mieszkania - firma Aqua-Bud - Łukasz Kielar
889 012 070
Służby konserwatorskie w zakresie instalacji ciepłowniczej:
- przedsiębiorstwo "MONTER"
602 277 159, 607 383 573
- pogotowie FORTUM
993
Pogotowie wodociągowe - Przed. Wodociągów i Kanalizacji. Awarie zewnętrznych sieci wodociągowych
34 324 70 21, 994
Służby kominiarskie Spółdzielni Pracy Kominiarzy - osiedlowy mistrz kominiarski - Ireneusz Ziemianin
600 922 177
Miejski Zarząd Dróg - odśnieżanie, zabezpieczenie ulic miejskich
34 366 43 37
Wywóz nieczystości stałych z osiedla:
- CZPK Sp z o.o., ul. Focha 19/21
34 324 74 19, 34 310 30 41, 34 310 30 45
- REMONDIS
34 372 28 96 do 99
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja - V Komisariat - ul. Czecha 15
997, 34 364 25 45
Straż Miejska
986
Obsługa instalacji domofonowej - p. Lubiszewski
602 450 522


Przyjęcia członków Spółdzielni i mieszkańców Osiedli w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
- przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
– w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 16,00 do 17,00 (oprócz miesięcy: lipca i sierpnia)
- przez Członka Zarządu lub pełnomocnika Zarządu
– w każdy wtorek w godz. 14,00 –16,00 oraz w każdy piątek w godz. 8,00-9,00